AVG

PRIVACYBELEID

Het doel van dit privacybeleid is u te helpen de op de verwerking door Méribel Tourisme van uw persoonsgegevens toepasselijke principes en regels beter te begrijpen.

In overeenstemming met de op 14 april 2016 door het Europees Parlement aangenomen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en met de gewijzigde Franse Wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 informeert MERIBEL TOURISME u als volgt:”

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

“De verwerkingsverantwoordelijke is EPIC MERIBEL TOURISME, wiens maatschappelijke zetel is gevestigd te 27, place Maurice Front, 73550 Méribel – Frankrijk.

Tel.: + 33 (0) 04 79 08 60 01
E-Mail: contact@meribel.net”

2. Welke persoonsgegevens worden vergaard

“Wij kunnen diverse soorten gegevens verzamelen die op u betrekking hebben, met name:

– Identiteitsgegevens (naam, voornaam, leeftijd, nationaliteit…).
– Contactgegevens (e-mail, telefoon, postadres…).
– Gegevens betreffende de samenstelling van uw reisgroep (volwassenen, kinderen, vrienden…).
– Gegevens betreffende de via ons gereserveerde diensten (detail van de producten, reserveringsdatum, data en duur van de diensten, bedragen…)
– Uw voorkeuren en interesses (beoefende activiteiten, criteria voor de keuze van uw vakantie…).
– Uw tevredenheidsniveau, uw vragen/opmerkingen m.b.t. uw vakantie.
– In het kader van het browsen of het gebruik van onze website en onze digitale apps gegenereerde gegevens.”

3. Voor welke doeleinden, op welke juridische basis en voor welke bewaarperiode

Reservering

 • Doeleinden

  Beheer van elke aankoop / reservering bij Méribel Tourisme en op zijn website www.meribel.net, de follow-up en het in contact brengen met de betreffende aanbieder)

 • Juridische basis van de verwerking

  Verwerking nodig voor de uitvoering van een contract waarin u partij bent.

 • Bewaarperiode

  Bewaring van de gegevens beperkt tot de periode van de commerciële relatie.

Bewaring van de gegevens

 • Doeleinden

  Bewaring van de gegevens in verband met het contract om in geval van een geschil als bewijs te kunnen dienen.

 • Juridische basis van de verwerking

  Wettelijke verplichting (artikel L110-4 van het Wetboek van Koophandel).

 • Bewaarperiode

  5 jaar vanaf het einde van de uitvoering van het contract.

Klantrelatieprogramma

 • Doeleinden

  U onze klantrelatieprogramma’s per newsletter of sms, promoties en toeristische aanbiedingen en services verzenden, in overeenstemming met de verplichtingen voortvloeiend uit de Europese richtlijn ePrivacy (2002/58/EG zoals gewijzigd in 2009).

 • Juridische basis van de verwerking

  Uw toestemming

 • Bewaarperiode

  3 jaar vanaf de datum waarop u voor het laatst actief in contact met ons stond.

Relatiecyclus

 • Doeleinden

  Verzending van berichten voor, tijdens en na uw reservering of uw verblijf, met de bedoeling u te informeren en u een zo aangenaam mogelijke ervaring te bieden.

 • Juridische basis van de verwerking

  Verwerking nodig voor het nastreven van het legitiem belang van Méribel Tourisme om te informeren, het parcours van de bezoekers van de bestemming te vereenvoudigen en zijn diensten te verbeteren en te promoten.

 • Bewaarperiode

  3 jaar vanaf de datum waarop u voor het laatst actief in contact met ons stond.

Onze servicekwaliteit en uw klantervaring verbeteren

Doeleinden

 • Uw persoonsgegevens verwerken in ons klantenmarketingprogramma, voor het uitvoeren van marketing-, en merkpromotieoperaties en om uw behoeften en wensen beter te kunnen begrijpen
 • Onze producten en diensten aanpassen om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen
 • De commerciële aanbiedingen en de aan u gerichte berichten aan u aanpassen
 • Kwalificatie van de klantendatabase
 • Segmenteringsoperaties gebaseerd op de reserveringsgeschiedenis en uw reisgewoontes met het oog op de verzending van gerichte communicatie in overeenstemming met de verplichtingen voortvloeiend uit de Europese richtlijn ePrivacy (2002/58/EG zoals gewijzigd in 2009)
 • Voorspelling van en anticipatie op het toekomstig handelen van de klanten
 • Opstelling van statistieken en commerciële scores en reportingacties
 • Verstrekking van context data aan de marketing tools. Dit vindt plaats wanneer een klant de website van Méribel bezoekt of wanneer hij een reservering voor de bestemming maakt.
 • Kennis en beheer van de voorkeuren van de klanten
 • Uitvoering van studies en analyses van de vragenlijsten en commentaren van klanten
 • Klachtenmanagement

Juridische basis van de verwerking

Verwerking nodig om ons legitiem belang te kunnen nastreven, d.w.z. het promoten van onze diensten, het uitvoeren van directe marketingacties en onze service verbeteren, rekening houdend met uw inschrijving op een van onze klantrelatieprogramma’s of uw commerciële relatie met Méribel Tourisme of een van de entiteiten van Méribel.

 Bewaarperiode

3 jaar vanaf de datum waarop u voor het laatst actief in contact met ons stond.

De vergaring van informatie door het gebruik van cookies waarmee we onze website kunnen verbeteren

 • Doeleinden

  Statistieken uitvoeren waarmee de klantervaring op de website verbeterd kan worden Beheer van de login van de gebruiker op de chat-applicatie van de community “Toky-Woky” vanaf de website

 • Juridische basis van de verwerking

  Het legitiem belang van de verwerkingsverantwoordelijke zijn diensten en de klantervaring op zijn website te verbeteren.

 • Bewaarperiode

  13 maanden vanaf de datum van het vergaren van de informatie, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Franse privacy-waakhond CNIL.

Voor ieder ander gebruik van de persoonsgegevens voor een ander doel dan hierboven vermeld, is uw voorafgaande toestemming vereist.

4. Cookiebeleid

Cookies zijn informatie-elementen die door de server naar uw webbrowser verzonden worden. Op onze website worden sommige cookies gebruikt voor statistische analyses: datum en tijdstip van uw bezoek, taal waarin u de website geraadpleegd heeft, meest geraadpleegde pagina’s, besturingssysteem van uw computer, navigatiesoftware… Er wordt ook een cookie gebruik voor het beheer van de login van de gebruiker van de chat-applicatie van onze community (Toky-Woky) vanaf de website. Om de contents en de diensten van de website optimaal te laten functioneren en deze aan uw verwachtingen aan te passen, vergaart de website www.meribel.net uw IP-adres (een IP-adres is een nummer dat door uw internetprovider aan uw computer gegeven wordt). Deze informatie is anoniem en is een afspiegeling van de inloggeschiedenis en niet de identificatie van een persoon. Tijdens het browsen op de website heeft u op ieder moment de mogelijkheid alle cookies of een deel daarvan te accepteren of te deactiveren. Als u deze weigert zal het browsen op de website hier niet onder lijden.

 

5. Voor wie zijn uw gegevens bestemd?

De op de website www.meribel.net vergaarde persoonsgegevens worden uitsluitend door Méribel Tourisme gebruikt. Uw gegevens worden in geen geval overgedragen, verhuurd of verkocht aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

De op de website www.meribel.net vergaarde persoonsgegevens worden uitsluitend door Méribel Tourisme gebruikt. Uw gegevens worden in geen geval overgedragen, verhuurd of verkocht aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

MERIBEL TOURISME informeert u dat het zijn gegevensverwerking uitbesteedt aan bevoegde onderaannemers om het vergaren en verwerken van de door u verstrekte gegevens te vergemakkelijken:

SAS EMAIL MARKETING
ALTIMAX
APIDAE
ALLIANCE RESEAUX
MERIBEL TOURISME heeft zich er van tevoren van verzekerd dat deze aanbieders voldoende garanties bieden en de strikte voorwaarden op het gebied van privacy en het gebruik en de bescherming van de gegevens in acht nemen.

De vergaarde persoonsgegevens worden opgeslagen op servers gevestigd in de Europese Unie.

Wij wijzen u erop dat de persoonsgegevens aan een derde kunnen worden onthuld indien wij hier door de wet, een reglementaire bepaling of een gerechtelijk bevel toe worden gedwongen of indien deze onthulling noodzakelijk is in het kader van een onderzoek, een uitdrukkelijk bevel of een gerechtelijke procedure op het nationaal grondgebied of in het buitenland.

 

6. Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de geldende regelgeving beschikt u over de volgende rechten:

– recht op inzage en rectificatie
– recht op beperking van de verwerking
– recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
– recht op het op ieder moment intrekken van uw toestemming
– recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
– recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt op ieder moment deze rechten uitoefenen volgens twee modaliteiten naar keuze:

– per e-mail naar contact@meribel.net
– per post naar het volgende adres: MERIBEL TOURISME, 27 place Maurice FRONT, 73550 MERIBEL

In dit kader verzoeken wij u bij uw verzoek een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen.

Indien u deze rechten uitoefent, zullen wij er alles aan doen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen en uiterlijk binnen de door de wet maximaal voorgeschreven termijn van een (1) maand, zonder dat dit kosten voor u met zich meebrengt.

Als u, na contact met ons opgenomen te hebben, van mening bent dat uw rechten niet gerespecteerd worden, kunt u een klacht indienen bij de CNIL, de Franse privacy-waakhond.